Politica de confidențialitate

Ce informații colectăm?

Colectăm informații de la dumneavoastră când vă înregistrați pe site, răspundeți la un chestionar sau completați un formular.

Când comandați sau vă înregistrați pe site, după caz, vi se poate solicita să vă introduceți numele sau adresa de e-mail. Totuși, veți putea vizita site-ul și în mod anonim.

Pentru ce folosim informațiile dumneavoastră ?

Oricare dintre informațiile colectate de la dumneavoastră pot fi folosite într-unul din cazurile următoare:

- Pentru a vă personaliza experiența

(informațiile furnizate ne ajută să răspundem mai bine la nevoile dumneavoastră individuale)

- Pentru îmbunătățirea site-ului

(ne străduim în permanență să îmbunătățim ofertele site-ului nostru pe baza informațiilor și feedback-ului pe care îl primim de la dumneavoastră)

Cum protejăm informațiile dumneavoastră ?

Implementăm o varietate de măsuri de securitate pentru a menține siguranță informațiilor personale atunci când introduceți, trimiteți sau vă accesați informațiile personale. Oferim utilizarea unui server securizat. Toate informațiile sensibile/de credit furnizate sunt transmise prin tehnologia Secure Socket Layer (SSL) și apoi criptate în baza noastră de date pentru a fi accesate numai de cei autorizați cu drepturi speciale de acces la sistemele noastre, și sunt obligați să păstreze informațiile confidențiale.

Utilizăm cookie-uri?

Da. Cookie-urile sunt fișiere mici pe care un site sau furnizorul de servicii le transferă pe hard-drive-ul calculatorului dumneavoastră prin intermediul web browser-ului (dacă acceptați), care permit recunoașterea browser-ului dumneavoastră și stochează și rețin anumite informații.

Utilizăm modulele cookie pentru a înțelege și salva preferințele dumneavoastră pentru vizitele viitoare..

Utilizăm modulele cookie doar dacă permiteți acest lucru. Veți fi întrebat dacă acceptați cookie-uri printr-un pop-up care apare pe prima pagină a site-ului nostru. Făcând click pe butonul “Da” sau “Accept”, vă exprimați consimțământul conform art. 4 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 506/2004.

De asemenea, pe baza art. 4 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 506/2004, vă informăm cu privire la următoarele aspecte:

(i) Scopul utilizării cookie-urilor: după cum s-a menționat mai sus, dorim să înțelegem și să salvăm preferințele dumneavoastră pentru vizitele viitoare;

(ii) În plus, dacă permitem unei terțe părți stocarea sau accesul la informațiile stocate în echipamentul terminal al dumneavoastră, vă informăm și despre următoarele aspecte:

a)     Scopul general al prelucrării acestor informații de către terți;

b)     Posibilitatea utilizării setărilor sistemului de navigare pe internet sau alte tehnologii similare pentru a șterge informații stocate sau pentru a refuza accesul terților la astfel de informații;

Dezvăluim informații unor părți externe?

Nu vindem, negociem sau transferam în altă modalitate informațiile dumneavostră personale de înregistrare unor părți externe. Aceasta nu include terțe părți de încredere care ne asistă în exploatarea site-ului nostru, în desfășurarea afacerii noastre sau în deservirea dumneavoastră, atâta timp cât acele părți sunt de acord să păstreze informațiile confidențiale. De asemenea, este posibil să dezvăluim informații atunci când considerăm că dezvăluirea acestora este conform legii, pentru a ne respecta politicile site-ului sau pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța. Cu toate acestea, informațiile non-personale despre vizitatori pot fi furnizate altor părți pentru comercializare, publicitate sau alte utilizări.

Link-uri ale unor părți terțe

Ocazional, putem să includem sau să oferim produse sau servicii ale terților pe site-ul nostru. Aceste site-uri au politici de confidențialitate separate și independente. Prin urmare, nu avem nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul și activitătile acestor site-uri. Cu toate acestea, încercăm să protejăm integritatea site-ului nostru și întâmpinăm orice feedback cu privire la aceste site-uri.

Termeni și condiții

Vizitați, de asemenea, secțiunea `Termeni și condiții` care stabilește utilizarea, excluderea și limitarea răspunderii care reglementează utilizarea site-ului nostru, la http://www.itsme.eu/terms

Consimțământul dumneavoastră

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu politica de confidențialitate a site-urilor noastre, precum și cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale menționate la paragraful `Ce informații colectăm ?` și transferul acestora în Olanda.

Informații bazate pe articolul 12 din Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată

a). identitatea operatorului de date și, după caz, a reprezentantului operatorului de date

b). scopul prelucrării datelor: vedeți mai sus paragraful `Pentru ce folosim informațiile dumneavoastră ?`

c). informații suplimentare:

c1). destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor. A se vedea mai sus paragraful `Dezvăluim informații unor părți externe?`

c2). informațiile solicitate sunt obligatorii?

Care sunt consecințele refuzului de a le furniza?

      1.     Dreptul de acces la date

(1) Aveți dreptul de a obține de la noi, la cerere și gratuit, o dată pe an, confirmarea faptului că datele despre dumneavoastră sunt sau nu sunt prelucrate de noi. Noi, în cazul în care am prelucrat orice date cu caracter personal care vă privesc, suntem obligați să vă comunicăm, împreună cu confirmarea, cel puțin a următoarelor:

a) informații privind scopul prelucrării datelor, categoriile de date în cauză și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora trebuie să le se prezinte datele.

b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor prelucrate și a oricăror alte informații disponibile privind sursa de origine a datelor respective.

c) informații privind principiile și mecanismele tehnice implicate în prelucrarea datelor referitoare la dumneavoastră.

d) informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și dreptul de a se opune, precum și condițiile în care puteți exercita aceste drepturi.

e) informații privind posibiltatea consultării Registrului de prelucrarea a datelor cu caracter personal, prevăzut în articolul 24 din Legea nr. 677/2001, de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, precum și de a contesta deciziile noastre în instanță, potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001.

(2) Puteți solicita de la noi informațiile menționate la alin. (1) printr-o petiție scrisă, datată și semnată. Puteți să vă exprimați dorința de a fi informat la o anumită adresă, care poate fi de asemenea, o adresă electronică sau printr-un serviciu de poștă, care asigură numai primirea personală a informațiilor.

(3) Este obligația noastră de a comunica informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la primirea cererii, respectând după caz, opțiunea prevăzută la alin. (2).

      2.     Dreptul de intervenție asupra datelor

(1) Aveți dreptul de a obține de la noi, la cerere și gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii nr. 677/2001, în special date incomplete sau inexacte.

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu corespunde cu prevederile Legii nr. 677/2001.

c) notificarea către o terță parte căreia i-au fost comunicate datele despre orice operațiune efectuată conform literelor a) sau b), cu excepția cazului în care aceasta notificare nu se dovedește a fi imposibilă sau dacă nu implică un efort disproporționat față de interesul legitim, care ar putea fi astfel încălcat.

(2) Pentru a exercita dreptul prevazut la alin. (1), trebuie să completați o petiție scrisă, datată și semnată. Vă puteți exprima dorința de a fi informat la o anumită adresă, care poate fi de asemenea, o adresă electronică sau printr-un serviciu de poștă, care asigură numai primirea personală a informațiilor.

(3) Avem obligația de a comunica măsurile luate în baza prevederilor alin. (1), precum și persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, respectând după caz, opțiunea prevazută la alin. (2).

      3.     Dreptul de a obiecta

(1) Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment, pe baza unor motive justificate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, unei prelucrări de date referitoare la dumneavoastră, cu excepția cazului în care există dispoziții legale specifice contrare. In caz de opunere justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele respective.

(2) Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment, gratuit și fără nici o justificare, prelucrarea datelor care vă privesc în scopuri de marketing direct în numele nostru sau al unei terțe părți sau să fie dezvăluite unei terțe părți pentru un astfel de scop.

(3) Pentru a exercita drepturile prevăzute la alin. (1) si (2), trebuie să completați o petiție scrisă, datată și semnată. Puteți specifica dacă doriți, să fiți informat la o anumită adresă, care poate fi de asemenea, o adresă electronică sau printr-un serviciu de poștă, care asigură numai primirea personală a informațiilor.

(4) Avem obligația de a vă informa asupra măsurilor luate, în temeiul prevederilor alin. (1) sau (2), precum și, după caz, numele terței părți căreia i se comunică datele persoanei vizate, în termen de 15 zile de la data sosirii petiției, respectând după caz, opțiunea prevăzută la alin. (3).

      4.     Dreptul de a se adresa unei instanțe judecătorești

(1) Fără a aduce prejudicii posibilității de a se adresa autorității de supraveghere, aveți dreptul să adresați o hotărâre judecătorească în apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care au fost încălcate.

(2) Dacă ați suferit un prejudiciu ca urmare a prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal, puteți să adresați o instanță competentă, pentru a obține despăgubiri pentru prejudiciul suferit.

(3) Instanța competentă este cea a cărei jurisdicție teritorială acoperă domiciliul reclamantului. Plângerea adresată instanței judecătorești este scutită de taxă de timbru.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Dacă decidem să ne schimbăm politica de confidențialitate, vom actualiza data de modificare a Politicii de confidențialitate de mai jos.

Această politică de confidențialitate a fost modificată ultima dată în 24-08-2016.