Limitarea răspunderii

Excluderea răspunderii

Toate informațiile de pe acest site sunt destinate utilizării personale. Nici un drept sau pretenții nu pot fi obținute din informațiile de pe acest site web. Toate modificările și erorile de scriere sunt rezervate. Facem tot posibilul pentru a face informațiile de pe acest site cât mai exacte și mai complete. itsme nu își asumă nici o responsabilitate pentru pagubele, indiferent de forma lor, pentru utilizarea acestui site sau pentru inexactitatea informațiilor de pe acest site.

Disponibilitate

Informațiile și recomandările de pe acest site web pot fi modificate fără o avertizare sau o notificare anterioară. Vom depune eforturi pentru ca acest site să fie disponibil cât mai mult posibil, dar nu acceptăm nici o răspundere pentru consecințele indisponibilității acestui site.

Drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală

Proprietarul drepturilor de autor ale acestui site web este compania itsme sau sunt deținute de terțe părți care i-au permis să utilizeze aceste informații. Înmulțirea, duplicarea sau reproducerea sub orice formă este permisă numai după ce a fost acordată permisiunea sa.